KONTAKTY a technická podpora

TECHNICKÁ PODPORA  - tel. číslo 603 439 206 - email: hotline@bohemius.cz - technické a instalační, Help info@bohemius.cz 

HLAVNÍ ÚDAJE 

DPH 

 ADRESA A ČÍSLO

              

NÁZEV SPOLEČNOSTI:

BOHEMIUS.K.S 

IČO:

2733 3477 

 DIČ:

CZ2733 3477 

 PLÁTCI DPH:

ANO 

FAKTURAČNÍ ADRESA ULICE: MORAVANSKÁ  57
MĚSTO  DOLNÍ ZÁLEZLY        403 01 

instalace software zde       

WWW 

EMAIL. ADRESY 

TELEFONY 

             

WWW HLAVNÍ

www.bohemius.cz

WWW INSTAL1.setup

http://bohemius.k.s.sweb.cz/setup_bius_22.exe

WWW.INSTAL2.aktualizace

http://bohemius.k.s.sweb.cz/aktualizace_bius22.exe

 OBJEDNACÍ ADRESA

http://www.bohemius.cz/bohemius/9-Objednavka 

EMAIL MANAGEMENT management@bohemius.cz
EMAIL OBJEDNACÍ obchod@bohemius.cz
 EMAIL INFORMAČNÍ info@bohemius.cz
 EMAIL POMOC hotline@bohemius.cz
EMAIL SPOLEČNOSTI  bohemius@bohemius.cz

TECHNICKÁ PODPORA  - tel. číslo 775 439 708 - email: hotline@bohemius.cz, info@bohemius.cz

 PODPORA UŽIVATELE:

Pomoc při pvním licenčním zápisu uživatele (telefonicky, emailem) jako neplacená služba. Při osobní instalaci se jedná o službu placenou.

Pomoc při instalaci (telefonicky, emailem) jako neplacená služba.

Pomoc při problémech se znovuinstalací při výmazu software. Pouze pro oprávněné uživatele, tedy uživatele, kteří nejsou po termínu úhrady pro ostrou verzi.


 

 

 Připomínkové řízení - technická podpora

V okamžiku zjištění chyby, kolize, či nesrovnalosti  se naše organizace po jejím zjištění neprodleně snaží o odstranění případného nedostatku. O tomto nedostatku se však organizace musí jakýmkoliv způsobem dozvědět. Organizace se tak dozví na základě emailu, či telefonické či písemné informace. Je samozřejmě nutné projednat závažnost situace a přisoudit důležitost a tím přednost v začlenění řešení do systému. Také je samozřejmě možné, že případný požadavek zákazníka by mohl být v rozporu s obecnou funkcí. V každém případě bude uživateli, který zaslal připomínky podána zpětná informace.

  

Připomínkové řízení - uživatelské požadavky.

Organizace reaguje taktéž na připomínky ohledně uživatelské práce s programem, například na zkratkové klávesy, rychlý přístup, úpravu vizualizace a usnadnění práce uživateli. Pokud bude připomínka vhodná a pokud se na podobné téma bude vyskytovat více připomínek, organizace tímto dává přednost při možném řešení. Cíle naší organizace je každopádně reagovat a zachycovat takovéto podněty ze strany uživatele.

  

Úprava software na přání:

je možná, ale vždy na speciální dohodu. Pro tuto úpravu je nutné pak provádět taktéž vyvíjet aktualizace, které nebudou shodné s obecnými aktualizacemi. Práce se subjektivní úpravou na míru je komplikovanější, ale možná.

  

Připomínkové řízení - nové funkce, doplňující funkce.

Zájmem organizace je rozvíjet potřebné funkce pro co nejširší okruh uživatelů. na tomto základě bude brán zřetel ze strany uživatelů na tvorbu dalších funkčností. Dlouhodobým cílem organizace je rozvíjení funkčnosti kalkulačky a proto je co nejvíce žádoucí reagovat na případně podněty


YmM2MW