Aktualizace kalkulačky

Poslední verze programu ze dne: 5.11.2016, verze: BIUS 62/ 4 / 05 / 11 / 2016, není třeba poté aktualizovat

Poslední aktualizace software ze dne:   5.11.2016

Číslo aktualizace: 62 / 4 /2016

Verze software: BIUS 22 / 4 / 2016

Kompaktibilita pro kalkulačky: kompaktibilní pro Výpočet CP, Srážky a exekuce a ekonomicko - účetní kalkulačku

Technický produktu:  Aktualizace BIUS 22

 

 

Poslední aktualizace software ze dne:   16.6.2016

Číslo aktualizace: 2 / 3 /2016

Verze software: BIUS 22 / 4 / 2016

Kompaktibilita pro kalkulačky: kompaktibilní pro Výpočet CP, Srážky a exekuce a ekonomicko - účetní kalkulačku

Technický produktu:  Aktualizace BIUS 22

 

AKTUALIZUJTE AŽ PO ZAVŘENÍ KALKULAČKY! 

5.11 . 2016

Úvodní formulář - přijatelnější zadávání kódu. Nastavení prodlužovacího kódu.

CESTOVNÍ PŘÍKAZY:

Možnost tisku V PDF, Excelu a v normální sestavě, tučně i bez formátování

Naštení zahraičního stravného na den, úprava textu řádku při výpisu stravného, zobrazení posledního dne stravného a služební cesty

 

 

16.6 . 2016

Úvodní formulář: Změna formy. Změna informace  o čísle aktualizace. Možnost nastavení tiskárny pro tisk - pouze při tisku z náhledu.

SRÁŽKY:

Možnost výběru tisku z nainstalovaných tiskáren pro tisk z náhledu. Možnost tisku v PDF, přes tisk Creatoru. Možnost tisku sestavy bez prostředí Excel. Vyladění opakovaného výpočtu. Úprava vzhledu. Nastavení viditelnosti některých součtů.

CESTOVNÍ PŘÍKAZY:

Možnost výběru tisku z nainstalovaných tiskáren pro tisk z náhledu. Možnost tisku v PDF, přes tisk Creatoru. Možnost tisku sestavy bez prostředí Excel. Automatický výběr nároku na den při zahraniční cestě. Oprava údaje o ceně PHM Natural 2016.

ODPISY MAJETKU:

Možnost výběru účetních odpisů - dle let, dle procenta, dle částky. Zaokrouhlování na Kč nahoru. Zaokrouhlování na určitý počet desetinných míst. Výpočet účetního odpisu od určitého měsíce. Uvolnění popisu textu o majetku.

 

AKTUALIZUJTE AŽ PO ZAVŘENÍ KALKULAČKY! 

11.1 . 2016

Spuštěna v CP možnost uložení vlastního nastavení. Obnova vlastního nastavení. 

Možnost manuálního nastavení výše nároku měny v zahraničí

Stravné možné na 0 %.

Sazby vozidel nastaveny pro rok 2016.

Změny výše stravného do zahraničí nastaveny.

Možnost přepínaní mezi rokem 2015 a 2016

Srážky ze mzdy: Možnost přepínaní mezi roke, 2015 a 2016. Implicitně nastaveno na rok 2016.

 

 

AKTUALIZUJTE AŽ PO ZAVŘENÍ KALKULAČKY! 

16. 11. 2015

Spuštěna funkcionalita jiné verze tisku, kde je možný tisk sestavy, bez formátování, tučného , nebo skloněného písma. Tato funkcionalita je vhodná pro více starší počítače.

 

4. 11. 2015

Spuštěna funkcionalita tisku, kde je tisk v popředí. Kromě toho byly odstraněny některé chyby při výpočtu dat. 

 

23.10.2015 - AK 01 - 5
Hlavní formulář: Formulář pro výpočet cestovních příkazů. Možnost tisková sestava bez nutné přítomnosti Excelu.

 

Dne 9.10.2015 je k dispozici nová verze BIUS 22 - 02 - 01
Starší verze nemusí přeinstalovat, pouze aktualizují. 
 
9.10.2015 - AK 01 - 4
Hlavní formulář: Na hlavním panelu přesunuty spouštěcí ikony vlevo. Vpravo byl zavedena ikona pro výpočetní list CP, kdy po vybrání této ikony se spustí i poslední uložený soubor.
Všechny formuláře: Zavedeny posuvné lišty, pokud se formulář nevleze do obrazovky. Je tak možné zobrazit veškeré formuláře, včetně CP, i na malých obrazovkách. Upraveny odkazy na hlavním formuláři v Tipu jako informaci
List CP: Ve druhé záložce u generovaných dnů je zavedena možnost opravy(manuálního vložení hodnoty) i pro stravné v Kč. U záložky rekapitulace byla zavedena možnost změny velikosti písma u horního i dolního panelu s hodnotami výsledných výpočtů. V záložce nastavení je zavedena možnost pro automatické uložení nastavení, pokud byl formulář řádně ukončen. Dále bylo ošetřeno ukončení Excelu s možností, aby se Excel při novém generování tabulky neptal, zda se má uložit tabulka původní.

8.10.2015 AK2 - 3  8.10.2015

Srážky - zavedena možnost startovního formuláře jako srážek po spuštění programu. Upráva písma formuláře srážek. Úprava písma formuláře Excel srážky. Rozšířeno pole pro očíslování exekučního titulu.

Cestovní příkazy: zavedena možnost spuštění CP přímo po spuštění programu. Upráva písma formuláře u všech záložek. Tlačítko pro kontrolu dat u vstupních dat bylo převedeno na horní polovinu záložky č. 1. 

Záložka  DNY  A STRAVA: Zavedena možnost opravy pro stravné a kapesné, jako vypočtené hodnoty. Zavedena předběžná informace o výši kapesného a stravného ještě před předáním do tabulky nákladů. Zvýrazněno tlačítko pro opravu řádku. Zvýrazněno tlačítko pro převod tabulky do nákladů. Upraven výpočet v případě souběhu, pokud je jídlo poskytnuto v zahraničí a současně i v tuzemsku.

Záložka  ÚDAJE O VOZIDLE: Možnost zablokovat použití číselníku pro vozidla.

Záložka VNITROSTÁTNÍ ÚDAJE: Zvýraznění tlačítka pro opravy řádku. Vložení tlačítka do jednoho prostoru.

Záložka ZAHRANIČNÍ NÁKLADY:  Zbarvení tlačítka pro opravu řádku.

 

1.10.2015 AK2 - 2  1.10.2015

Výpočet krácení kapesného. Upravena možnost krácení podle zkráceného stravného při zahraniční pracovní cestě. Dle současného znění ZP nastavena možnost krácení kapesného pouze podel doby, strávené ve dni v zahraničí.

V případě zadání kurzu měny, pokud není vyplacena záloha, v rámci předkontroly nastaveno přesměrování kurzu do správného pole pro měnu, platnou ke dni počátku služební cesty.

Pro kurz dne 1. dne cesty přidáno tlačítko na www ČNB s kurzy měn. Tlačítko je k dispozici přímo u tohoto pole na první záložce. 

 

15.9.2015 AK1 - 15.9.2015

Provedení úprav za účelem výpočtu souběhu tuzemské a zahraniční služební cesty, kdy v tuzemské části cesty je doba od 5 hod včetně a v zahraniční části cesty do 5 hodin.

Založení tlačítka - funkce pro kontrolu dat i před výpočtem. Není pak nutné opakovat generování datumu a časových úseků. V případě použití tlačítka, který je umístěn vpravo dole v 1. záložce výpočtu cestovního příkazu je uživatel včas upozorněn na nesouvislost v údajích, či chybné zadání. V horním menu, v místě poslední funkce, založena volba pro tuto funkci.

V licenčním formuláři byl zaveden nový údaj o čísle aktualizaci.

Na základní straně po spuštění programu byl vlevo pod odkazy na www zaveden údaj  o čísle aktualizace.

X

ZTQ4ZWY